Wel of geen vergoeding voor fysiotherapie?

Fysiotherapie en manuele therapie worden in de meeste gevallen door de zorgverzekeraar vergoed vanuit een aanvullende verzekering. In uitzonderlijke gevallen vindt vergoeding vanuit de basisverzekering plaats. Wij hebben voor 2019 met alle zorgverzekeraars een overeenkomst afgesloten. Of u de therapie geheel of gedeeltelijk vergoed krijgt is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en uw aanvullende pakket. Eventuele kosten voor fysiotherapie of manuele therapie die buiten de dekking van uw verzekering vallen, brengen wij in rekening. Controleer daarom eerst uw polis zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Mocht u vragen hebben dan helpen wij u natuurlijk ook graag.

De tarieven van Fysiotherapie van Ham in 2019

Prestatie codeOmschrijvingTarief 2019
1000Zitting fysiotherapie€ 37,50
1001                     
1200
Zitting fysiotherapie aan huis
Zitting manuele therapie

€ 52,50

€ 46,00
1400
1500

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

Zitting oedeemtherapie

€ 70,00

€ 52,50

1864

Screening en intake

(Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie)

 € 60,00
1870

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 60,00
1871
1960
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie
€ 72,50

€ 28,25


We hebben met alle zorgverzekeraars in Nederland voor het jaar 2019 een behandelovereenkomst afgesloten. Dit houdt in dat de door ons behandelde en hiervoor verzekerde patiënten de therapiekosten volledig door deze zorgverzekeraars vergoed krijgen (natura-tarief). Voor die patiënten die middels het restitutietarief verzekerd zijn, gelden de bovenstaande tarieven, die zij zelf dienen te vergoeden. 


Verhinderd voor uw afspraak? 

Wees dan wel op tijd met afmelden. Doe dit minimaal 24 uur van tevoren. Dan hebben we de tijd om een andere patiënt te helpen en hoeven we u niet 75% van het praktijktarief in rekening te brengen.

Neem contact op

Geen vergoeding voor FysioFit

De kosten van de FysioFit-programma’s krijgt u niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U kunt bij ons kiezen uit verschillende abonnementen. Voor mensen van 65 jaar en ouder hebben wij een speciaal tarief. We verwijzen u graag door naar onze balie in de praktijk voor meer informatie over onze tarieven.

Kom langs of neem contact op

Betalingsvoorwaarden en -termijn

Wij dienen de declaratie rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Behandelingen die we niet kunnen declareren bij de zorgverzekeraar brengen we bij u in rekening. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent. De facturen versturen we eens per maand.

Voorkom extra kosten door op tijd te betalen. Wanneer u de factuur ontvangt, heeft u 14 dagen – geteld vanaf de factuurdatum – om deze te voldoen. Wij zijn gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen wanneer betaling langer dan 14 dagen uitblijft. Tevens kunnen wij wettelijke rente in rekening brengen vanaf de 15e dag na factuurdatum. Wij zijn gerechtigd incassomaatregelen te nemen, waarbij alle kosten voor uw rekening komen.


Klachtenregeling

Fysiotherapie van Ham is aangesloten bij de klachtenregeling Fysiotherapie van het KNGF. Heeft u een klacht dan kunt u terecht op de 

volgende website

Blijf gezond, blijf bewegen met Fysiotherapie van Ham in Haarlem of Aerdenhout.

KvK-nummer 68537174

Privacyverklaring

Haarlem

Fysiotherapie van Ham

Prinsen Bolwerk 5
2011 MA Haarlem

Openingstijden 

maandag 07:00 – 21:00

dinsdag 07:00 – 18:00

woensdag 07:00 – 21:00

donderdag 07:00 – 21:00

vrijdag 07:00 – 16:00

zaterdag 08:30 – 12:00

Aerdenhout

Fysiotherapie van Ham

Bentveldsweg 116 B

2111 EE Aerdenhout

Openingstijden 
maandag 13:30 – 19:00
dinsdag 08:00 – 13:00
woensdag 10:30 – 16:00
donderdag 13:00 – 16:00 

vrijdag 12:00 – 16:30

zaterdag gesloten